#SuomiAreenan tiistai Twitterissä: aktiivisuus kasvussa, mutta yleisöt pirstaloituneita

Screen Shot 2016-07-12 at 21.28.23 SuomiAreenan toinen päivä valkeni hieman avauspäivää aktiivisempana. Alkuperäisiä twiittejä, joissa mainittiin hashtag #suomiareena tai käyttäjänimi @suomiareena  lähetettiin tiistaina 11.7. klo 18 mennessä yhteesä 3147 (poislukien uudelleentwittaukset). Määrä ei ole täysin verrannollinen eiliseen, sillä lisäsimme seurantaan laajemman kattavuuden saavuttaaksemme myös hashtagin tavoin usein käytetyn @suomiareena-hakusanan. Tämä on tyypilistä data-analytiikan kehittelyä: hakuja tai laskentatapoja täytyy muokata vastaamaan ihmisten käyttäytymistä.

Ylimmässä viivakuvaajassa näkyy päivän twiittien jakauma GMT-aikavyöhykkeellä tunneittain. Kuvaajasta erottuu selvästi kaksi eri piikkiä: kello 9 ja kello 11. Iltapäivällä aktiivisuus laskee tasaisesti, mikä lienee ihmisten Twitter-jaksamisen ja loppuvien akkujen yhteisvaikutusta. Tällainen muoto on hyvin tyypillinen tapahtumatwiittaukselle.

Aiheiden jakauma oli tiistaina huomattavasti maanantaita tasaisempaa. Työelämän murrosta ja tulevaisuutta käsittelevät teemat näyttäytyvät jälleen isoimpien teemojen yläpäässä. Muita selkeitä keskustelunherättäjiä olivat korkeakoulutettujen pakoa pohtinut paneeli sekä useammat terveydenhuoltosektoria ja syöpäsairauksia käsitelleet ohjelmanumerot. Yleisesti ottaen SuomiAreenan tiistain yleisö näyttäisi kuitenkin olevan kohtalaisen hajallaan eri teemojen alla; jakauma on melko tasainen ja eri teemojen yhteydessä mainitaan enimmäkseen eri henkilöitä.

Kiinnostavaa on, että kuuden tunnin mittaisesta Tubeconista tuli vain muutamia twiittejä. Vaikka SuomiAreenan Tubeconissa oli 1400 ihmistä, keskustelut mitä ilmeisimmin käytiin jossain muualla kuin Twitterissä – todennäköisimmin nuorten suosimissa YouTubessa, Snapchatissa tai Ask.fm:ssä. Myöskään nuorten poliitikkojen esiintymiset eivät yllättävää kyllä nostaneet erillistä Twitter-aaltoa.

Screen Shot 2016-07-12 at 20.35.46Alla listattuna ja piirakkakuvaajassa tiistaipäivän Twitter-viestien teemat, jotka on tunnistettu aihemallinnuksen avulla automaattisesti, sekä kuhunkin teemaan osuvien twiittien määrä.

 1. Tervetuloa ja yleiskeskustelu ‐ 415
 2. Työn tulevaisuus ‐ 353
 3. Tyoelämän murros ‐ 320
 4. Ohjeistus ja metakeskustelu ‐ 288
 5. (tunnistamaton) ‐ 267
 6. Korkeakoulutus ‐ 253
 7. Terveydenhuolto ‐ 230
 8. Yrittäjyys ja #RebootFinland ‐ 195
 9. Poliisi ‐ 186
 10. Julkinen sektori ja byrokratia ‐ 166
 11. Digitalisaatio ‐ 164
 12. Yleinen politiikkakeskustelu‐ 156
 13. Opetus ja peruskoulu ‐ 147

Reunahuomautuksena todettakoon, että aineiston analysointi vaatii kuitenkin ihmisen tulkintaa, sillä tietokoneen rakentamat sanalistat täytyy tulkita aiheiksi. Siksi tällä kertaa joukossa myös yksi tunnistamaton aihe, jossa paljon muun muassa SuomiAreenaan liittymättömiä aihetunnisteita ja vieraskielisiä sanoja. Kyseinen aihe liittynee erilaisten Twitter-bottien pinnalla olevista aiheista tekemiin nostoihin, jotka #suomiareena-haulla päätyvät mukaan aineistoon.

Tiistain mainituimpien puhujien listalla huomiota keräsivät eniten nimekkäät mediapersoonat ja aktiiviset twiittaajat Enbuske ja Jungner. Maija Vilkkumaa ja Antero Vartia pysyttelevät listalla jo toista päivää!

 1. Tuomas Enbuske ‐ 41
 2. Mikael Jungner ‐ 38
 3. Ville Niinistö ‐ 34
 4. Ilkka Halava ‐ 33
 5. Anne Berner ‐ 27
 6. Maija Vilkkumaa ‐ 26
 7. Sanni Grahn-Laasonen ‐ 22
 8. Sanna Marin ‐ 22
 9. Antero Vartia ‐ 20
 10. Paula Risikko ‐ 19

Agendasurfer.com-palvelu kerää ja analysoi #suomiareena-twiittejä yhteistyössä MTV3:n kanssa koko SuomiAreena-viikon ajan. Analyysissä käytettiin apuna laskennallista tekstianalyysia eli aihemallinnusta, jolla yksittäiset twiitit ryhmiteltiin suurempiin teemakokonaisuuksiin.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/n4flc2io8hxr/domains/agendasurfer.com/html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *